Elegant Moments Vinyl halter neck strappy teddy trimmed in nail heads.
Elegant Moments Vinyl halter neck strappy teddy trimmed in nail heads.
Elegant Moments Vinyl halter neck strappy teddy trimmed in nail heads.

Elegant Moments Vinyl halter neck strappy teddy trimmed in nail heads.

Regular price $34.75
/

Vinyl halter neck strappy teddy trimmed in nail heads.